logo

 investice

 

obruvod
chciinvestovat

billionphotos-1625365WinAccounts – informace pro zájemce o partnerské řízení investic

WinAccounts je moderní, jednoduchý a účinný systém investování. S WinAccounts mohou spoluinvestovat výhradně kvalifikovaní investoři se základní znalostí o tom, jaké technologie pro řízení investic se na burze CFDs a Forex používají. Vy, jako zájemce o partnerské investování s WA, se takto stáváte klientem WinAccounts. Manažer WinAccounts pověřený svými partnery (klienty) v investování řídí jejich účty systémem Multiterminal Trading v rámci obchodní platformy Goldstarway na burze CFDs a Forex na základě strategií WinAccounts. Nejde o klasický Asset management, v rámci kterého klienti zasílají svůj vklad do správy finančního fondu, platí poplatky za vedení a pasívně čekají na výsledky.

Jednotliví investoři si sami zakládají své účty na burze a ty přiřadí k WinAccounts. Po celou dobu řízení investic jsou jednotliví investoři jedinými disponenty svého účtu s oprávněním pro vklady a výběry, pouze obchodování na burze za ně obstarává manažer. V rámci WinAccounts mají investoři své investice výhradně pod svou kontrolou, dokonce si sami mohou určit svou míru rizika a potenciálního zisku. Nemusí ale obchodovat a starat se o dění na finančních trzích. Po celou dobu investování jsou účty partnerů WinAccounts úročeny sazbou až 5 % p. a. včetně připsaného Bonusu. Pouze klienti WinAccounts mohou kdykoliv obdržet Bonusy pro navýšení operačního kapitálu o 20 – 50 %. Řízení investic se děje na základě daných pravidel a podle Zásad pro bezpečné a ziskové řízení investic firmy WinSignals LLC (Washington D. C., USA).

Jak a kde si založit účet pro WinAccounts

K WinAccounts lze přiřadit stávající účet na burze přes Goldstar, nebo založit účet nový. Majitel účtu (to jste Vy) = Partner WinAccounts, je plným disponentem svého účtu. Pouze Vy můžete na účet zasílat svůj operační kapitál, nebo jej kdykoliv vybrat. Můžete svůj účet pravidelně monitorovat. Dostanete svůj Online přístup pro Online Report svého účtu (výpis a informace). Vše ostatní se děje bez Vašeho zásahu a bez nutnosti sledovat vývoj na burze nebo se jakkoliv angažovat.

billionphotos-1902196K tomuto účtu pouze dáte souhlas pro řízení  Limited Power-of-Attorney (LPA formulář Vám zašleme v případě potvrzení skutečného zájmu).

Účet pro obchodování si zařídíte přes Goldstar (na webu www.Goldstarway.com/cz)typ účtu ActTrader, Trading Account v měně EUR.

Založením Live účtu využijete možnost pravidelného úročení zůstatku účtu ve výši 5 % p. a. včetně získaného Bonusu. Pouze pro investory s WinAccounts přiznává Goldstarway Bonus od 20 do 50 %.

Rekapitulace

 • Investor WinAccounts si založí Live účet v EUR u Goldstarway.

 • Tento účet je výhradně jeho, je jediným disponentem s právem na vklady a výběry.

 • Investor přiřadí k WinAccounts svůj účet na základě Power of Attorney (plná moc), kterou může kdykoliv odvolat.

 • Účty jsou řízeny na základě technologie Multiterminal Trading na platformě Goldstarway pro obchodování s CFDs a Forex.

 • Řízení investic se děje na základě pravidel pro Risk management a podle Zásad pro bezpečné a ziskové řízení investic firmy WinSignals LLC (Washington D. C., USA).

 • Klientské vklady jsou pro klienty Goldstarway vedeny v EUR měně u First Commercial Bank  v Hong Kongu a jsou standardně pojištěny.

 • Své peníze má investor kdykoliv pod kontrolou (Online Reports)

 • Ke svým vkladům může investor obdržet podporu pro navýšení kapitálu, Bonus ve výši 20 až 50 % + pravidelné úročení průměrného zůstatku účtu (včetně Bonusu) ve výši 5 % p. a.

 • WinAccounts je moderní, jednoduché a účinné řízení investic na burze bez zásahu investorů s tím, že jej mají pod svou kontrolou, určují si sami míru rizika a výnosu, míru investic mohou měnit, upravovat, své peníze kdykoliv vybrat nebo na účet přidat.

 • WinAccounts je investování s daňově příznivými podmínkami pro řízení investic, jednoduchou logistikou a pravidly!

 • Další instrukce a informace si přečtěte v následujícím textu:

billionphotos-604289_medium2000Postup pro založení účtu

Účet si můžete založit na této stránce

Postup si prostudujte v rámci doporučeného odkazu, pouze dodáváme následující informace:

V kroku 2 pouze ve spodní části zaškrtnete YES na dotaz Will any other person(s) control, manage, or direct the trading in this account? Nevyplňujete Limited Power of Attorney Form na formuláři, ale ten náš, který Vám zašleme. Kopii zašlete dle instrukcí na uvedené e-mail adresy. To je vše…

Účet si můžete založit sám, nebo můžete využít naší asistence, resp. Vám jej můžeme založit a jen si přepošlete potřebné dokumenty (scan pasu a LPA) a peníze. Svůj účet přidružíte k WinAccounts na základě plné moci  Limited Power of Attorney. Svůj účet můžete od WinAccounts kdykoliv odpojit. Máte jej vždy plně pod svou kontrolou.

Další podmínky

Minimální depozit je 10 tisíc EUR a více. Naše strategie pro řízení rizik umožňuje otevírat max. 1 – 2 loty na každých 10 tisíc EUR disponibilního kapitálu.

Konstrukce poplatků pro investování s WinAccounts je zaměřena na to, aby byly realizovány vhodné motivační podmínky pro Master Traders WinAccounts, ale zejména pro partnera v investování (tím jste Vy). Stanovené poplatky jsou fixní. Pro Vás je důležité, aby Vám peníze z investování na účtu přibývaly… J

Poplatky spojené s WinAccounts

 • Správní poplatek za investici pod 10 tisíc EUR  – 99 EUR

 • Managed Fee je 2,5 % za rok. ZRUŠENO! Poplatek je na nejnižší možné hranici fondového investování, v zásadě jde o 0,2 % z objemu spravovaných investic měsíčně (odpovídá cca jednomu úspěšnému obchodu). Pozn: Od ledna 2013 se ruší Managed Fee 2,5 % a naopak, účty budou průběžně úročeny až 5 % p. a. včetně navýšení o Bonusy!

 • Commisions 4 EUR per lot. Marginální, pro Vás nepodstatné 4 pips cenového pohybu, v případě uzavření jakékoliv pozice je již tento poplatek zakomponován a veškeré zisky jsou tedy již očištěny o tento drobný administrativní fee.

 • Incentive Fee 30 %. Podíl na zisku za řízení účtu je splatný pouze tehdy, je-li v daném měsíci dosaženo reálného finančního zhodnocení. 70 % zisku vždy patří investorovi.

billionphotos-924490Uvedené poplatky jsou v zásadě zanedbatelné, pro Vás je důležitá orientace WinAccounts teamu na kladný výsledek a na to,

že Vám náleží 70 % vytvořeného zisku.

Připomínáme, že se v rámci WinSignals orientujeme na roční zhodnocování v rozmezí 15–25 % výsledného zhodnocení pro partnera WinAccounts (tj. po odečtení poplatků a Fee).

Poplatky fee jsou splatné měsíčně automaticky (odečteno automaticky, partner investor se nemusí starat),

investorovi zůstává čistý výnos,

který v případě kladného výsledku může být využíván pro navýšení počtu lotů v obchodování (efekt složeného úročení). Peníze, výnos, nebo vlastní jmění lze přeposílat na určený účet, nebo ponechat na burze (peníze dělají další peníze).

Pro bilanci na účtu partnera lze kalkulovat i s připsaným Bonus Trading Marginem ve výši až 50 %. Tento je efektivně úročen ke jmění majitele účtu  a navyšuje disponibilní kapitál v rámci řízení investic… Bonus lze použít výhradně pro obchodování a krytí rizik, jako takový není součástí obchodního majetku majitele účtu. Při dotaci peněz na účet je automaticky připsán BTM 20  50 %. Tento Bonus je výsledně úročen spolu s dalším kapitálem 5 % p.a.

Výhody investování s částkou nad 25 tisíc jsou tedy jasné:

 • Neplatí se správní poplatek
 • Účet je obchodován s vyšším počtem lotů .

Součástí Vašeho rozhodování by mělo být zvážení rizik i možností tohoto způsobu investování. Investování s WinAccounts se můžete účastnit výhradně jako privátní individuální nebo institucionální partner. Investování s WinAccounts není nabídkou investování pro veřejnost, je určeno výhradně pro věci znalé a kvalifikované partnery. Tyto informace Vám jsou dodávány na Vaši vlastní žádost, respektujte prosím jejich privátní charakter, nejsou určeny pro jakékoliv šíření nebo publikování. Mají charakter obchodního tajemství. Děkujeme za pochopení.

Případné zdanění výnosů se Vás týká pouze při výběru zisku, zisk daníte dle domicilu vlastníka Vašeho účtu (ČR, EU, offshore s nulovou daní ). Investici můžete v případě zájmu držet libovolně dlouho v daňovém režimu „nula“ a průběžně využívat efekt složeného úročení. Způsob investování s nižší nebo vyšší částkou je vždy stejný. Zachováváme stejný poměr rizika, tj. počtů lotů (kontraktů) na jednu jednotku kapitálu (1-2 loty na 10 tisíc). Průběžně vytvářený zisk je používán na další obchodování.

Stanovte si sami svou přijatelnou míru rizika!

Svou míru rizika si zvolíte výběrem investiční strategie  počtu obchodovaných lotů z objemu Vašeho kapitálu. Stačí zaslat e-mail s názvem vybrané strategie. Tu pochopitelně lze dle zájmu po žádosti upravit. Pokud si partner míru rizika nestanoví, bude jeho účet automaticky obchodován stupněm „Konzervativní“. Vyberte si z následujících možností:

Ultrakonzervativní – obchodujeme 1 lot z každých 20 tisíc kapitálu

Konzervativní – obchodujeme 1 lot z každých 10 tisíc kapitálu

Akční – obchodujeme 2 loty z každých 10 tisíc kapitálu

Individual – klient může stanovit 3-5 lotů pro obchodování z každých 10 tisíc kapitálu

Rozhodnutím pro jinou, než „Konzervativní“ strategii na sebe klient přejímá adekvátní potenciál zisků, stejně tak jako odpovídající rizika ztráty. Strategii lze upravit kdykoliv. Trader je oprávněn realizovat obchodní strategie dle svého aktuálního vnímání potenciálu trhů. Trader není oprávněn měnit finanční účinnost, nebo výběr aktiv pro obchodování.

V případě zájmu nám dejte informace, zda se investování s WinAccounts chcete účastnit jako fyzická nebo právnická osoba, zda chcete k WinAccounts přidružit svůj stávající účet (s potřebným kapitálem), nebo založit účet nový. Dejte nám informace o svých investičních záměrech s WinAccounts – výše počátečního kapitálu, výše plánovaných investic a jejich charakter (investice vlastní nebo sdružené – privátní fond rizikového kapitálu…). Minimální výše investic 25 tisíc EUR (10 tisíc…), maximální výše není omezena. Po potvrzení zájmu a zaslání výše uvedených informací Vám zašleme formulář Limited Power-of-Attorney pro přidružení Vašeho účtu k WinAccounts.

To je ve stručnosti vše, na případné další dotazy odpovíme.

Děkujeme za pozornost a přejeme mnoho úspěchů s WinAccounts..!

Tým WinSignals LLC

Tým Goldstar Online Trading LLC.